Class of 2020-2022

Ashwini Anil RagitSala Bhagyasri

Chetna Verma


Debleena Nath


Deeksha Atal
Driya G Hari
Fathima Anz
Hajara Hilal Yusuf
Kashish Chandel
Ojaswini Anand Sandhu
Prabhsharan Singh Rooprai
Rajshree Sakariya
Sanpreet Kaur Dua
Sanzi Bajaj

Shreya Singh


Shreyasi Jain


Sourav Singh
Tanya Kansal

Usama Ahmed Khan


Vighneshwaea Aditya N


Yakshi Dalal